Søndag den 24 september 2017 / kl 15 00 / GRATIS entre
Grand Meeting of the Association 1000Fryd
**ENGLISH BELOW**

Indkaldelse til stormøde i Foreningen Tusindfryd

Søndag den 24. September 2017 kl. 15:00 i cafeen på 1000Fryd

Agenda:

1. Welcome

2. Election of minute-taker and moderator.

3. Approval of previous grand meeting minutes.

4. Prices in the bar.

6. Values of the house.

7. Support/promotion of political organizations, policy about merchandise (PR group)

8. Dividing the merchandise and PR into two separate groups.

9. Putting up Posters for bartokens + "standard routes" (PRgoup)

10. Ice-shift for bartokens (Bar group)

- ...............(email til kontor hvis du har nogle punkter)

- Eventuelt

Hvis du har punkter at tilføjet, kan du sende en email til Troels på troels@1000fryd.dk med angivelse af det punkt du ønsker skal sættes på dagsordenen. Du skal sende dine punkter til dagsørden senest 7 dage før mødet.

Der gøres opmærksom på, at kun betalende medlemmer har stemmeret på foreningens stormøder.

Medlemskab kan tegnes enten på kontoret eller ved indsættelse af kontingent på foreningens konto: reg. nr. 1551 kontonr. 4930179574 Basisprisen for et års medlemskab er 250 kr. for B-medlemskab og 500 kr. for A-medlemskab. Der er derudover differentierede priser for medlemskab ved brug af hhv. ateliér, øvelokalet og undergravende.

Der tages forbehold for, at foreningens kontingent kan blive reguleret på foreningens ordinære årsmøde, hvilket kan afstedkomme reguleringer af allerede indbetalte kontingenter.

For at være registreret som gyldigt medlem med stemmeret til mødet, skal indmeldelse og betaling være færdiggjort inden mødets begyndelse kl. 15:00.

[ENGLISH VERSION]

Notice of the grand meeting of the Association 1000Fryd

Sunday, 24th of September 2017 at 15:00 in the café at 1000Fryd

Agenda:

1. Welcome

2. Election of minute-taker and moderator.

3. Approval of previous grand meeting minutes.

4. Prices in the bar.

6. Values of the house.

7. Support/promotion of political organizations, policy about merchandise (PR group)

8. Dividing the merchandise and PR into two separate groups.

9. Putting up Posters for bartokens + "standard routes" (PRgoup)

10. Ice-shift for bartokens (Bar group)

- ...............(email til kontor hvis du har nogle punkter)

- Eventuelt

If there points to be added, an email can be sent to troels@1000fryd.dk stating the point to be put on the agenda. You can send in your points to add to the agenda up til 7 days prior to meeting date.

Please note that only paying members are entitled to vote at the association's annual meeting. Membership signup can be done either in the office or by the payment of the quota to the association's bank account: reg. no. 1551 account no. 4930179574

The base annual quota for membership is 250 kr. for B-membership and 500 kr. for A-membership. Aside from that, there are differentiated quotas for membership when using the art gallery and rehearsal room respectively. The quota is under the reservation that it may be regulated at the association’s ordinary annual meeting, which may cause adjustments of already paid quotas. To be registered as a valid member with voting rights at the meeting, registration and payment must be completed before the beginning of the meeting 15:00.kalender
24/9Grand Meeting of the Association 1000Fryd
26/9Folkekøkken/Soup kitchen
28/9Bola Suriana (MEX)
29/9Opening of Art Room 1000fryd
29/9We Stood Like Kings (BE)
Dans og lær (KBH)
Non Nomen (lokal)
Au2pilot (lokal)

30/9Benefit show #2
Rehearsal room show
Columbian Neckties (lokal)
Dust Bugs (lokal)
Barely Adults (lokal)
Amdis flugtplan (lokal)
P601 (lokal)

1/10Flea Market at 1000fryd!
3/10Tirsdags-tonser med tosset veganerfræs #1
Hibagon (ITA)
Batolit (lokal)

3/10Folkekøkken/Soup kitchen
4/10Documentary Evening:
Trying it at home (a documentary on DIY)

5/10Aalborg Surreal #4
Day 1

6/10Aalborg Surreal #4
Day 2

6/10Lotus Krokus release party
Lotus Krokos (lokal)

7/10Rolled Up Sleeves (Aarhus)
Smiling Chairs (Aarhus)
Myxil (lokal)

8/10Sunday Movie Matinee:
La Strada

10/10Folkekøkken/Soup kitchen
11/10Documentary Evening:
Mad Tiger

13/10Has A Shadow (MEX)
Rýk (lokal)

14/10CLUB: Groovebox 29 w/ Triptil
15/10Sunday Movie Matinee:
The Little Shop of Horrors (1960)

17/10Folkekøkken/Soup kitchen
18/10Documentary Evening:
The Uprising of Dignity

20/10Virgin Suicide (KBH)
Lunar (lokal)

22/10Sunday Movie Matinee:
The Battle of Love's Return

24/10Folkekøkken/Soup kitchen
26/10Turbocharged (SWE)
Violentor (ITA)
Baphomet's Blood (ITA)

27/10Pale Honey (SWE)
+ Special guest: Pink Milk (SWE)

28/10Daily Thompson (GER)
Monkey Okay (lokal)

5/11Blood Incantation (USA)
Spectral Voice (USA)
Anatomia (JAP)

11/11CLUB: Groovebox 30 w/ Kuusk & L Varas (live)
18/11The Telescopes (UK) 'As Light Return
Heathe (lokal)

24/11Groovebox pres. 808 Records
25/11Groovebox pres. 808 Records
8/12New Candys (ITA)
+ support

13/12Enisum (ITA)
Nibiru (ITA)
Sunken (Aarhus)

16/12CLUB: Groovebox 31 w/ Dacho (live)
24/12SAVE 1000FRYD