Saturday the 14th of August 2021 / kl 13:00 / GRATIS entre
Brolandingerne:
Tina Mariane Krogh Madsen: Body Interfaces – 870 meters bevægelse mellem broerne

Facebook Event

*OBS: FOREGÅR I BROPILLEN PÅ STRANDVEJEN 10*

Brolandingerne 2020 er en række kulturelle begivenheder, der finder sted ved Limfjordsbroen på hver sin side af vandet.

Hvordan forholder vi os til vores omgivelser, dets miljø, fortid og fremtid? Hvilken affektiv sammenhæng skabes der gennem vores krop, når vi forbinder os til et sted, lokalt og globalt?
Dette er nogle af de centrale og kritiske spørgsmål som Body Interfaces stiller, som formuleres i handlingen sammen med omgivelserne, i en tilblivelsesprocess der udforsker vores relationelle kapacitet. Gennem en metodisk brug af kroppens egen teknologiske egenskab som interface,
udforsker Tina Mariane Krogh Madsen strækningen mellem to markeringspunkter – Limfjordsbroen og den såkaldte ”Kulturbro”, hvor der gennem en performativ bevægelse skabes forbindelser og relationer via kroppens affektive potentialer.
Performancen ønsker således at skabe
et dynamisk og pulserende flow, hvor der undervejs frembringes mikrointeraktioner og registreringer, hvor publikum inviteres til at følge med og aktivt deltage i disse, hvor der kollektivt lyttes kritisk til omgivelserne.
Body Interfaces som metode blev startet af Tina Mariane Krogh Madsen i 2015 som en stedspecifik praksis, der legemliggør begrebet 'interface' gennem analoge interaktioner med omgivelserne. Kroppen som Interface skal her ses som en transmitterende og medierende enhed, hvor forbindelsen mellem krop og miljø tematiseres. Det er en kritisk praksis, som gennem den affektive relation aktiverer, registrerer, og diskuterer lokale problemstillinger i en global kontekst.

Tina Mariane Krogh Madsen er dansk kunstner og researcher, med en uddannelsesmæssig baggrund som billedformidler fra Seminarium for Håndværk og Design (DK), samt en kandidatgrad (cand.mag) i Kunsthistorie fra Aarhus Universitet (DK). Madsen arbejder netop nu på en doktorafhandling i praksisbaseret kunst, her specifikt ”environmental performance,” på Aalto University, School of Arts, Design and Architecture, Department of Art (FI). Madsen har som
udøvende kunstner præsenteret sin kunst internationalt i mange forskellige kontekster, primært inden for performance- og lydkunst, med natur, miljø og det affektive som hovedfokus. Madsen arbejder tilsvarende med Deep Listening som kunstnerisk disciplin og er certificeret fra The Center for Deep Listening (US), og grundlagde i 2019 performance protocols, forankret i instruktionsbaseret kunst og samarbejdspraksisser.

http://tmkm.dk
Brolandingerne er gavmildt støttet af Aalborg Kommune