LINK TIL FUNDRAISER:

https://boomerang.dk/projekt/25939/save-1000fryd

FRA STILLESTED TIL SPILLESTED

Aalborgs legendariske aktivitetshus og spillested, 1000Fryd, er lukningstruet og har brug for din hjælp! Som følge af en naboklage skal huset gennemgå en massiv renovering, der løber op i flere millioner, og de penge har 1000Fryd ikke.

Stedet har de sidste 40 år haft uvurderlig betydning for Aalborg som by og for alverdens musikalske undergrundsscener både nationalt og internationalt. Det hele er båret oppe af de hundredvis af frivillige ildsjæle, der igennem årene har engageret sig i og udviklet sig med stedet.

1000Fryd er vigtigere end nogensinde og vil gøre alt for at overleve, men vi har brug for din støtte.

Vi modtager ethvert bidrag med kyshånd og er evigt taknemmelige for jeres hjælp.

Vil du donere direkte, kan det også gøres via bidrag til vores bankkonto på 1551-4930179574. Husk at skrive, hvem afsenderen er.

Alle som donerer, uanset beløbets størrelse, kommer på vores store takkeliste i porten.

❤️1000Fryd


Aalborg's legendary activity house and venue, 1000Fryd, is in danger of closing and needs your help! As a result of a neighbor's complaint, the house must undergo a massive renovation that costs several million, and 1000Fryd does not have that money.

For the past 40 years, the place has been of inestimable importance for Aalborg as a city and for many different underground music scenes, both nationally and internationally. All made possible by the hundreds of passionate volunteers who over the years have engaged in and developed with the place.

1000Fryd is more important than ever and will do everything to survive, but we need your support.

We welcome any contribution and are eternally grateful for your help.

If you want to donate directly to us, it can also be done via a contribution to our bank account on 1551-4930179574. Remember to write who the sender is.

Everyone who donates, regardless of the size of the amount, will get its name our big thank you list in the gate.

❤️1000Fryd

Moments

Throughout the past 40 years, many people have had personal and shared experiences at 1000fryd!

We want to save 1000fryd, because it is full of history and it contributes greatly to the cultural life in Aalborg.

Saturday the 14th of August 2021 / kl 13:00 / GRATIS entre
Brolandingerne:
Tina Mariane Krogh Madsen: Body Interfaces – 870 meters bevægelse mellem broerne

Facebook Event

*OBS: FOREGÅR I BROPILLEN PÅ STRANDVEJEN 10*

Brolandingerne 2020 er en række kulturelle begivenheder, der finder sted ved Limfjordsbroen på hver sin side af vandet.

Hvordan forholder vi os til vores omgivelser, dets miljø, fortid og fremtid? Hvilken affektiv sammenhæng skabes der gennem vores krop, når vi forbinder os til et sted, lokalt og globalt?
Dette er nogle af de centrale og kritiske spørgsmål som Body Interfaces stiller, som formuleres i handlingen sammen med omgivelserne, i en tilblivelsesprocess der udforsker vores relationelle kapacitet. Gennem en metodisk brug af kroppens egen teknologiske egenskab som interface,
udforsker Tina Mariane Krogh Madsen strækningen mellem to markeringspunkter – Limfjordsbroen og den såkaldte ”Kulturbro”, hvor der gennem en performativ bevægelse skabes forbindelser og relationer via kroppens affektive potentialer.
Performancen ønsker således at skabe
et dynamisk og pulserende flow, hvor der undervejs frembringes mikrointeraktioner og registreringer, hvor publikum inviteres til at følge med og aktivt deltage i disse, hvor der kollektivt lyttes kritisk til omgivelserne.
Body Interfaces som metode blev startet af Tina Mariane Krogh Madsen i 2015 som en stedspecifik praksis, der legemliggør begrebet 'interface' gennem analoge interaktioner med omgivelserne. Kroppen som Interface skal her ses som en transmitterende og medierende enhed, hvor forbindelsen mellem krop og miljø tematiseres. Det er en kritisk praksis, som gennem den affektive relation aktiverer, registrerer, og diskuterer lokale problemstillinger i en global kontekst.

Tina Mariane Krogh Madsen er dansk kunstner og researcher, med en uddannelsesmæssig baggrund som billedformidler fra Seminarium for Håndværk og Design (DK), samt en kandidatgrad (cand.mag) i Kunsthistorie fra Aarhus Universitet (DK). Madsen arbejder netop nu på en doktorafhandling i praksisbaseret kunst, her specifikt ”environmental performance,” på Aalto University, School of Arts, Design and Architecture, Department of Art (FI). Madsen har som
udøvende kunstner præsenteret sin kunst internationalt i mange forskellige kontekster, primært inden for performance- og lydkunst, med natur, miljø og det affektive som hovedfokus. Madsen arbejder tilsvarende med Deep Listening som kunstnerisk disciplin og er certificeret fra The Center for Deep Listening (US), og grundlagde i 2019 performance protocols, forankret i instruktionsbaseret kunst og samarbejdspraksisser.

http://tmkm.dk
Brolandingerne er gavmildt støttet af Aalborg Kommune